fbpx

Acoustibox – Rock Müzik

Rock Müzik

20. yüzyılın ikinci yarısından bugüne değin hayatımızda olan rock müzik, pek çok alt türü olsa da özellikle heavy ve hard rock türleriyle popülerlik kazanmış bir müzik türüdür. Tüm dünyada, 21. yüzyılda da önemli bir dinleyici kitlesine sahip olan rock müzik ve bu müziğin geçmişi ile gelişimi hakkında merak ettiğiniz detaylar bu yazımızda.

Rock Müziğin Doğuşu ve Gelişimi

Rock müzik, 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde Batı dünyasında gelişen Romantizm’den etkilenerek 1950’li yıllarda doğmuş olan müziğin alt kültürlerinden biridir. Gelişiminde ise toplumsal barışın tesis edilmesine ve ayrımcılığın kalkmasına yönelik beklenti vardır:

Dönem dâhilinde Avrupa’da toplumsal sınıf ayrılıklarının yaşanması ve Fransız İhtilali’nin bu ayrımcılığı ortadan kaldırmaması dolayısıyla yaşanan hayal kırıklığının bir yansıması olarak hayatı kendi zevklerine göre yaşamayı seçen Romantikler ile benzer söylemi benimseyen rock’çılar, hayata bakış açılarını şiirlere, şarkılara dökmüşlerdir. 2. Dünya Savaşı ardından da umulan barışçıl ortamın oluşmaması ve ırkçılık ile yoksulluğa son verecek gelişmelerin yaşanmaması, rock’çıları ABD ve İngiltere’de kiliseler ile devlete karşı devrim yapmaya itmiştir. Bu hareket, daha sonra Avrupa’nın tamamına yayılmış, rock müzik de tarihî bir rol üstlenerek protesto için kullanılan bir araç hâline gelmiş, etkisini de 65 sonrası bir hayli artırmıştır. Özetle, 1965’e kadar “ılımlı” olarak ifade edilebilecek aşk temalı rock müzik daha sonra protesto amacıyla sert bir üslup kazanmıştır (hardrock).

1970’lerde rock müzik gruplarının geniş çaplı turneler düzenlediği görülmektedir. Bu dönemde mistik ve karanlık temalı olarak karşımıza çıkan rock müzik, metal müzik türünün doğmasına vesile olmuştur. Aynı dönem dâhilinde Kuzey Amerika’da ise geleneksel country ile rock müzik harmanlanmaya başlanmıştır. Heavy rock da hard rock’tan daha sert bir yapıya bürünmüş olarak bu dönem dâhilinde karşımıza çıkmıştır.

Rock müzik, 1980’li yıllara geçişle birlikte giderek çeşitlenmiş, metal müzikle harmanlandığı 1990’lı yıllarda ise diğer müzik türlerine kıyasla daha popüler bir hâle gelmiştir. O günlerden günümüze rock müzik, farklı alt türleriyle kazandığı ünü dünya genelinde korumayı başarmıştır.

Rock Müziğin Yansımaları

Rock müziğin, geniş bir açıdan değerlendirildiğinde, maskulen bir yapıda olduğu söylenebilir. Bu alt kültürün başat enstrümanları gitar ve bateri olmasına karşın organ ve piyano da kullanılır. Özellikle elektrogitar, içteki isyanın dışa yansıtılması için oldukça önemli bir işleve sahiptir. Rock’çılar bu enstrümanları kullanma hünerleriyle olduğu kadar sisteme karşı duruşlarıyla da sert tavırlarını ortaya koyagelmiştir. Sistemler tarafından benimsenmesi mümkün olmayan hayat tarzları, yasak olanları bizzat tatbik etmeleri ve “argo” söylemleri ile rock’çılar, aynı zamanda kıyafete verilen önemi yıkarak kendi giyim tarzlarını da ortaya koymuşlardır.

Led Zeppelin, Nirvana, Metallica, Queen, AC/DC, The Beatles, Pink Floyd, The Rolling Stones, Guns N’ Roses ve Linkin Park, adını tarihe yazmış en ünlü rock gruplarına örnek olarak verilebilir.