Kişisel Veri İhlali Bildirimi

 1. A) HAKKINIZDA
 2. Veri sorumlusunun unvanı/ ismi:
 3. Veri sorumlusunun adresi:
 1. Bu bildirimi hazırlayan kişinin

Adı ve Soyadı:

Görevi:

E-postası:

Telefonu:

 1. B) İHLAL HAKKINDA
       İlk bildirim        Takip bildirimi:……………………………….
 1. Bildirim türü :

(Takip Bildirimlerinde varsa takip numarasını ekleyeniz)

 1. İhlalin gerçekleşme tarihi ve saati:
 2. İhlalin tespit tarihi ve saati:
 3. İhlal hakkında bilgi veriniz.
 1. İhlalin kaynağı (Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz)
 • Kişisel verilerin yanlış alıcılara gönderilmesi
 • Belge/cihaz hırsızlığı veya kaybolması
 • Verilerin güvensiz ortamlarda depolanması
 • Zararlı yazılımlar
 • Sosyal mühendislik
 • Sabotaj
 • Kaza/ İhmal
 • Diğer (Cevabınızı detaylandırınız) :
 1. İhlalden etkilenen kişisel veri kategorileri

(Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz)         

Kişisel Veri Özel Nitelikli Kişisel Veri
       Kimlik        Irk ve Etnik Köken
       İletişim        Siyasi Düşünce
       Lokasyon        Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar
       Özlük        Kılık ve Kıyafet
       Hukuki İşlem        Dernek Üyeliği
       Müşteri İşlem        Vakıf Üyeliği
       Fiziksel Mekan Güvenliği        Sendika Üyeliği
       İşlem Güvenliği        Sağlık Bilgileri
       Risk Yönetimi        Cinsel Hayat
       Finans        Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
       Mesleki Deneyim        Biyometrik Veri
       Pazarlama        Genetik Veri
       Görsel ve İşitsel Kayıtlar  

       Diğer (Detayları belirtiniz):

 1. İhlalden etkilenen tahmini kişi ve kayıt sayısı
Tahmini Kişi Sayısı :…………………………………. Tahmini Kayıt Sayısı :……………………………….
 1. İhlalden etkilenen ilgili kişi grupları ve etkileri (Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz)

 

İlgili Kişi Grupları İlgili Kişiler Üzerindeki Etkileri
       Çalışanlar

       Kişisel veriler üzerinde kontrol kaybı

       Kullanıcılar

       Kimlik hırsızlığı

       Aboneler/Üyeler

       Ayrımcılık

       Öğrenciler

       Hakların kısıtlanması

       Müşteriler ve potansiyel Müşteriler

       Dolandırıcılık

       Hastalar

       Finansal kayıp

       Çocuklar

       İtibar kaybı

       Korunmaya muhtaç yetişkinler

       Kişisel verilerin güvenliği kaybı

       Henüz bilinmiyor

 

       Diğer (Detayları belirtiniz) :

 1. Bildirimin yapılmasında herhangi bir gecikme yaşandıysa sebebini açıklayınız.

(Yalnızca ilk bildirimler için)

 

 

 

 

 

 1. C) OLASI SONUÇLAR
 2. İhlalin potansiyel etkileri hakkında bilgi veriniz.

(İhlalin ilgili kişiler üzerinde doğurabileceği etkileri tarif ediniz. Eğer halihazırda ilgili kişiler üzerinde bir zarar meydana geldiyse belirtiniz.)

 

 

 

 

 

 1. İhlal sebebiyle ilgili kişilerin önemli olumsuz etkilere maruz kalma olasılığı *
 • Yüksek
 • Orta
 • Düşük
 
   
 • Daha bilinmiyor (Cevabınızı detaylandırınız) :
 1. İhlalin organizasyonunuza olan etkileri

 

Etkisi Açıklama

       Yüksek

 

Tüm kullanıcılarınıza her türlü önemli hizmeti sunma yetinizi kaybettiniz.

       Orta

 

Bazı kullanıcılarınıza önemli bir hizmeti sunma yetinizi kaybettiniz.

       Düşük

 

Herhangi bir etkinlik kaybı söz konusu değil ya da çok düşük bir etkinlik kaybı var ve tüm kullanıcılarınıza tüm önemli hizmetleri sunabiliyorsunuz.
       Bilinmiyor  

 

ÖZGÜ SONUÇLAR

 1. İyileşme zamanı ile ilgili bilgiler
       Normal Var olan kaynaklarınızı kullanacaksınız ve iyileşme zamanınızı öngörebiliyorsunuz.
       Destekli Ek kaynaklar kullanacaksınız ve iyileşme zamanınızı öngörebiliyorsunuz.
       Uzatılmış Ek kaynaklara ihtiyacınız var ve iyileşme zamanınızı öngöremiyorsunuz.
       Geri Dönülmez Saldırıdan geri dönüş imkansız (örn. yedekler yok edilmiş).
       Tamamlanmış İyileşme tamamlandı.
 1. D) VARSA SİBER SALDIRIYA ÖZGÜ SONUÇLAR
 2. Bilgi sistemleriniz siber saldırıdan etkilendi mi?
 • Evet
 • Hayır
 1. Evet seçeneğini işaretlediyseniz, siber saldırı sonucu gerçekleşen ihlal unsurunu belirtiniz. (Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz)
                   Veri gizliliği        Veri bütünlüğü
                   Veriye erişim

       Diğer (Cevabınızı detaylandırınız):

 1. Siber saldırıların organizasyonunuza olan etkileri
Etkisi Açıklama

       Yüksek

 

Tüm kullanıcılarınıza bilgi sistemleri aracılığıyla vermiş olduğunuz hizmetleri sunma yetinizi kaybettiniz.

       Orta

 

Bazı kullanıcılarınıza bilgi sistemleri aracılığıyla vermiş olduğunuz hizmetleri sunma yetinizi kaybettiniz.

       Düşük

 

Herhangi bir etkinlik kaybı söz konusu değil ya da çok düşük bir etkinlik kaybı var ve tüm kullanıcılarınıza bilgi sistemleri aracılığıyla vermiş olduğunuz hizmetleri sunabiliyorsunuz.
       Bilinmiyor  
 1. E) ÖNLEMLER
 1. İyileşme zamanı ile ilgili bilgiler

       Normal

Var olan kaynaklarınızı kullanacaksınız ve iyileşme zamanınızı öngörebiliyorsunuz.

       Destekli

Ek bilişim kaynakları kullanacaksınız ve iyileşme zamanınızı öngörebiliyorsunuz.

       Uzatılmış

Ek bilişim kaynaklarına ihtiyacınız var ve iyileşme zamanınızı öngöremiyorsunuz.
       Geri Dönülmez Saldırıdan geri dönüş imkansız (örn. yedekler yok edilmiş).
       Tamamlanmış İyileşme tamamlandı.
 1. E) ÖNLEMLER
 2. İhlal ile ilgili olan çalışanlar son bir yıl içerisinde kişisel veri koruma eğitimi aldı mı?
       Evet        Hayır
 1. Bu tür ihlalleri engellemek için ihlalin gerçekleşmesinden önce almış olduğunuz idari ve teknik tedbirlerini belirtiniz.
 1. İhlalin sonucu olarak almış olduğunuz veya almayı planladığınız idari ve teknik tedbirleri belirtiniz. (Problemi çözmek ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına almış olduğunuz önlemleri belirtiniz; örneğin yanlışlıkla gönderilmiş olan verilerin yok edilmesi, parolaların güvenliğinin sağlanması, veri güvenliği eğitimi planlanması vb.)

 

 

 

 

 1. İhlalin tekrarlanmaması için atılan adımlar ve bunların tahminen ne zaman tamamlanacağı hakkında bilgi veriniz.
 1. İlgili kişilere ihlal bildirimi yapıldı mı?
 • Evet, etkilenen ilgili kişilere bildirim yapıldı
 • İlgili kişilere bildirim yapılmak üzere veya halihazırda bildirimi gerçekleştiriyoruz
 • Hayır, zaten bilgileri var
 • Hayır, ancak bildirilecek
 • Diğer (Aşağıda detayları belirtiniz)
 1. İlgili kişilere hangi yöntemle bildirim yapıldığı/yapılacağı hakkında detaylı bilgi veriniz.
 1. İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili bilgi almalarını sağlayacak kişinin adı-soyadı ve iletişim bilgisi ya da veri sorumlusu web adresi
 1. Yurtiçinde bulunan diğer organizasyon veya kurumlara ihlal hakkında bilgi verildi mi veya vermeyi düşünüyor musunuz?

 Evet seçeneğini işaretlediyseniz açıklayınız:

 (Örn. polis, diğer denetim ya da gözetim kurumları. Diğer kurumlar ile iletişime geçmeniz gerekebilir.)

 • Evet
 • Hayır

Evet seçeneğini işaretlediyseniz açıklayınız:

 1. Yurtdışında bulunan diğer veri koruma otoriteleri veya ilgili kurumlara ihlal hakkında bilgi verildi mi veya vermeyi düşünüyor musunuz? (Örn. polis, diğer denetim ya da gözetim kurumları. )
 • Evet
 • Hayır

EK 1- VERİ İHLAL BİLDİRİM FORM REHBERİ

 1. Eğer bu ilk bildirim ise doldurulan formu ihlalbildirimi@kvkk.gov.tr adresine “Kişisel veri ihlali bildirimi” konulu bir e-posta ekiyle gönderiniz.

(e-posta yolu ile göndereceğiniz form ve eklerinin güvenli şekilde Kurumumuza ulaştırılmasının sorumluluğunun sizde olduğunu unutmayınız.)

 1. Eğer bu bir takip bildirimi ise bu formu ilk bildirimde göndermiş olduğumuz e-postanın ekine ekleyiniz. (e-postadaki konu satırını olduğu gibi bırakınız, bu sayede takip bildiriminiz olayınıza eklenebilecektir.)
 1. Bu formu posta ile göndermek istemeniz durumunda onaylı olarak aşağıda belirtilen adresimize gönderiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sok. No:4, 06520 Balgat-Çankaya / Ankara

 

 1. Varsa formda yer verilen bilgileri destekleyici dokümanları da (İnceleme raporu, ilgili kişilere bildirim yapıldığını tevsik edici belgeler vb.) forma eklemeyi unutmayınız.
 1. Eğer bildiriminiz halihazırda mevcut bir olaya ilişkinse, olayınızla ilgilenen kişilerin bilgi sahibi olabilmesi için bildiriminiz olay dosyasına eklenecektir.
 1. Atacağınız bir sonraki adımı belirlemek için 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararını okumanızı tavsiye ederiz.
 1. Eğer bu formu doldurma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa ALO VERİ KORUMA 198 numaralı yardım hattımıza ulaşabilirsiniz.
*İlgili Soru Açıklama

1. İhlal sebebiyle ilgili

kişilerin önemli olumsuz

etkilere maruz kalma

olasılığı

 

Gerçekleşen veri ihlalinin düzeyinin belirlenmesinde ilgili kişiler üzerinde ne kadar bir potansiyel etkiye neden olduğunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu potansiyel etkinin değerlendirilmesinde ise ihlalin niteliği, ihlalin nedeni, ihlale maruz kalan verinin türü, ihlalin etkisinin azaltılmasında alınan önlemler ile ihlalden etkilenen ilgili kişi kategorileri göz önünde

bulundurulmalıdır. Risk düzeyinin belirlenmesinde aşağıdaki açıklamalar dikkate alınır.

Düşük düzeyde risk: İhlal ilgili kişiler üzerinde olumsuz herhangi bir etkiye neden olmamakta ya da bu etki ihmal edilebilir düzeyde kalmaktadır.

Orta düzeyde risk: İhlal ilgili kişiler üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir fakat bu etki büyük değildir.

Yüksek düzeyde risk: İhlal etkilenen kişiler üzerinde ciddi düzeyde olumsuz etkilere neden olmaktadır.

Close Sepet
Close İstek Listesi
En Son Gezdiklerim Close
Close

Close
Menü
Koleksiyon