Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.     TARAFLAR

1.1  Satıcı

Ünvanı                               : iPoint Art Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adresi                                : FSM Bulvarı Barış Mahallesi İkbal Sokak Asdeniz Apartmanı

No:1C/1D 16140 Nilüfer / Bursa

VKN                                     : 

Telefon                              : +90 (224) 888 00 16

Elektronik Posta adresi : ……………

Mersis Numarası            : ……………

1.2  Alıcı

Ad Soyad / Ünvanı        : ……………

Adresi                                 :  …………..

VKN                                     : 112223333333

Telefon                              : 0(212) 285 20 68

Elektronik Posta adresi : ……………

Mersis Numarası            : ……………

Acoustibox Çağrı Merkezi: +90 (224) 888 00 16

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 • Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşme’nin tarafları mevzuattan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. Sözleşmenin konusunu, Alıcı’nın, FSM Bulvarı Barış Mahallesi İkbal Sokak Asdeniz Apartmanı No:1C/1D 16140 Nilüfer / Bursa adresinde mukim iPoint Art Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından (“Acoustibox”)’ın theacoustibox.com ve Mobil Site (“ikisi birlikte “Site”), Satıcı’ya ait Ürün/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Ürün/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

3.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

    

Kargo Ücreti

   

Toplam Tutar

   

Ödeme Şekli ve Planı : Kredi Kartı

Ödenmiş toplam tutar : 750,00  TL

4.ÜRÜNÜ / HİZMETİ ALIMI ve TESLİM ŞEKLİ

 • Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Site’den satın almış olduğu Ürünün/Hizmetin Alıcı’ya ifa edilmiş olmasıyla yerine getirilmiş olur. Ürün/Hizmet, Alıcı’nın yapmış olduğu satın alım formunda belirtilen kişiye ifa edilecektir. Alıcı’nın belirlenen tarihlerde Ürünü/Hizmeti geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. Satıcı ise sözleşme konusu Ürün/Hizmetin ifa edilmesinden sorumludur.

 •  

5.MÜŞTERİNİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 • Alıcı, Site’de yer alan Sözleşme konusu Ürünün/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine Site üzerinden sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken ve verilen Ürün/Hizmet’e ait temel özellikler, Ürün/Hizmet’in vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Ürün/Hizmet’in alımında Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Hizmet bedelini defaten ayrıca ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 •  

6.SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 • Satıcı, Sözleşme konusu Ürün/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa ilgili belgeleri ile birlikte Alıcı’ye teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler nedeniyle sözleşme konusu Ürün/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Ürün/Hizmet, Alıcı’den başkasına ifa edilecek ise bu kişinin ifayı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 •  

7.CAYMA HAKKI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 • Alıcı; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ ya aittir. Alıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 • Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 • Bu hakkın kullanılması halinde,

 • kişiye veya Alıcı’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 • İade formu,

 • İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte

eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 • Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’ yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü iade almakla yükümlüdür.

 • Alıcı’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

 • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

8.CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek- içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 • SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

9.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 • İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın Ürün veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

10.ÜRÜNÜN / HİZMETİN FİYATI

 • Hizmetin peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

11.BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

 • İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme ‘den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 •  

12.YÜRÜRLÜK

 • 12 (on iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.

Close Sepet
Close İstek Listesi
En Son Gezdiklerim Close
Close

Close
Menü
Koleksiyon