Üyelik Sözleşmesi

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu Site Kullanım Şartları ’nı dikkatlice okuyunuz.

 

1.Taraflar

  • İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”);

FSM Bulvarı Barış Mahallesi İkbal Sokak Asdeniz Apartmanı No:1C/1D 16140 Nilüfer / Bursa adresinde mukim iPoint Art Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından (“Acoustibox”) ile www.theacoustibox.com (“Site”) sitesine üye olmak için işbu sözleşmeye www.theacoustibox.com’da yer alan koşul ve kurallara onay veren  Üye (“Üye”) arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiş olup Üye’nin Acoustibox’ın Websitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

 

2.Tanımlar

  • Sözleşmede yer alan;

  • Acoustibox, iPoint Art Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ni ve “www.theacoustibox.com” adlı web sitesini ifade eder.

  • Site, “www.theacoustibox.com” adlı alan adında bulunan web sitesini ifade eder.

  • Üye, Site’ye üye olan ve Site aracılığı ile sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan içerik veya hizmetlerden yararlanan kullanıcı,

  • Ürün, Acoustibox tarafından Site üzerinden üyelerine satışa sunulan ürünleri ifade eder.

  • Gizlilik ve Çerez Politikası, Üyeler’in Site üzerinden ilettikleri kişisel veriler de dahil olmak üzere verilere ilişkin genel gizlilik politikası ile Sitenin amacına uygun olarak işleyişini sağlamak ve işleri geliştirmek amacıyla, Üyelerin Site’yi ziyareti sırasında terih ve beğenilerinin nasıl alınacağına dair Çerez Politikasını içeren ve Site üzerinden https://………………………….. Yayınlanan metni ifade eder

  • Kişisel Verilerin Korunması İçin Aydınlatma Beyanı : Üyelerin verilerinin hangi amaç ve hukuki sebebe dayalı olarak işlendiği ile kişisel verilerin elde edilme yöntemi ile 3. Kişilere aktarımı ve aynı zamanda İlgili Kişilerin haklarını izah eden ve Site üzerinden Site üzerinden https://………………………….. Yayınlanan metni ifade eder

 

  • İşlem Panosu, Üyelerin Site üzerinde yer alan ürün ve hizmetlerden yararlanması için gerekli kişisel verilerinin, sipariş bilgilerinin yer aldığı sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

  • Ziyaretçi, Site’ye Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

 

3.Üyelik Sözleşmesi’nin Konusu ve Kapsamı

Acoustibox, Siteyi işletmekte olup 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, staging-theacoustibox.kinsta.cloud aracılığıyla sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanma koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin ve site kullanım koşullarının belirlenmesidir.

Üye, Acoustibox’a bu Üyelik Sözleşmesini imzalayarak Site’de yer alan ve yer alacak olan Ürün ve Hizmetler’e yönelik her türlü düzenlemeyi de kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

Üye, Sitede sunulan tüm ürün ve hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, Sitedeki ürün ve hizmetlerden yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle bağlı olunan ilgili yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyete sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Site’de yer alan ve yer alacak olan Ürün ve Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler, Acoustibox’dan gerçekleştirecekleri satın alım işlemlerine ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

 

4.Üyelik Şartları

Üye olabilmek için reşit olmak ve Acoustibox tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi çerçevesinde geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış, dondurulmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin Acoustibox’dan talepte bulunması halinde Acoustibox, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Ürün ve Hizmet için Acoustibox’a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

 

Acoustibox herhangi bir zamanda gerekçe göstermeksizin, herhangi bir açıklama yapmaksızın, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü olmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, bildirimde bulunmadan üyeliğe son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.  Sitede belirtilen kurallara, koşul ve duyurulara ve sözleşmelere aykırılık halleri, Üyenin Acoustibox bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri vs. sebepler üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir

 

5.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Sitede yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Acoustibox’ın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Acoustibox’a ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

 

Kullanıcı ve üyeler, Site’ye verdikleri bilginin güncel ve doğru olduğunu, bilgiyi güncel tutacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

Üye,  Acoustibox’ın  yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple Acoustibox’dan her ne ad ve nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

Üyelerin, Acoustibox Üyelik Hesabına girerken kullandıkları kullanıcı ismi  ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer,  Üyelerin ve/veya  Acoustibox’ın  ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan Üye  sorumlu olacaktır.

 

Üye,  Acoustibox’ın  yazılı onayı olmaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ni veya bu Üyelik Sözleşmesi çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini, kullanıcı adı ve şifresini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredemez.

 

Üye hukuka uygun amaçlarla   Site üzerinde işlem yapabilir.  Üyenin,  Site  dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye , Acoustibox’ın, diğer üyelerin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site  dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde   Siteye yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.  Üyenin, Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri   Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri her türlü zararlardan dolayı Acoustibox doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

Acoustibox’ın ilan ettiği, duyurduğu, bildirdiği, sunduğu, iş bu sözleşme ve eklerinde belirtilen amaçlar dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ulaşılmaya çalışılması, sitenin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Acoustibox üzerindeki içeriklere link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine Acoustibox tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; Acoustibox’ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

Üye, Site üzerinden yapacağı ürün ve hizmet satın alımlarında akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde  satıcı tarafın Acoustibox, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; kabul ve beyan eder.

 

Üyelerce gerçekleştirecek işlemlerden doğacak vergiler (materyal satışı, ders hizmeti karşılığı gelir vergisi, stopaj, KDV vb.) kendilerine aittir.

 

 

Üye, işbu sözleşmeyle birlikte, Sitede yayınlanmış bulunan diğer sözleşmelerin (gizlilik, telif hakkı, kişisel verilerin kurunması vb.) işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olduğunu ve bunlara da uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

 

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Site’nin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 (beş) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların hukuken geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

18 yaşın altındaki üyelerin ve kısıtlıların, üyelik kayıtları kanuni temsilcileri olan veli (ya da vasilerince) yapılması zorunlu olduğundan, veli / vasiler bu husustaki sorumluluklarının bilincinde ve uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

Kullanıcı / üyeler, Sitede yalnızca tek bir üyelik açma hakkına sahiptirler.

 

Üyeler diledikleri taktirde ve zamanda çıkma gerekçelerini bildirerek üyelikten ayrılabilirler. Hizmet kalitesi ve takip için sistemden çıkmak, ancak yazılı bildirimle mümkündür.

 

Acoustibox, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında staging-theacoustibox.kinsta.cloud aracılığıyla sunulan ürün ve hizmetleri; internet sitesi içerisinde belirtilen açıklamalar ve şartlara uygun olarak sunmayı ve bunun için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir içerik ve hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; zira Site, Turkcell, Telekom vb. kuruluşların internet, Enerjisa vb. kuruluşların elektrik vb. altyapılarını kullandığından, bu gibi kuruluşlardan kaynaklanabilecek teknik aksaklıklardan sorumlu değildir.

 

Acoustibox, Sitede sunulan ürün ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin siteye yükledikleri bilgileri ve içerikleri Site kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Acoustibox, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan, açıklama yapmaksızın ve önel vermeden kullanabilir.  Üyeler, Acoustibox’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde Acoustibox yapabilir. Acoustibox tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelere aittir.

 

Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen Siteler, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Siteler veya internet sitelerinden sunulan içerik ve hizmetler hakkında Acoustibox’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Acoustibox, Sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, Üyelik Sözleşmesi koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Acoustibox bu mesaj ve içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim ve açıklama yapmadan son verebilir.

 

Acoustibox’ın, Acoustibox çalışanlarının ve yöneticilerinin, Sitede Üyeler ve Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

6.Gizlilik Politikası

            Acoustibox, Sitede Üye ile ilgili bilgileri işbu Üyelik Sözleşmesi ve işbu Üyelik Sözleşmesinin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında işleyebilir. Acoustibox Üyelere ait kişisel verileri ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

 

Siteye girilecek ödeme bilgileri en yüksek düzeyde korunmaktadır ve ilgili bilgiler Sitede tutulmamaktadır. Kullanıcı / üye de bu bilgileri özenle koruması gerektiğinin bilincindedir.

 

Sitenin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Siteye ya da sisteme yapılacak saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Site’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

7.Fikri Mülkiyet Hakları

            Üyeler, Acoustibox ürün ve hizmetlerini, Acoustibox bilgilerini ve Acoustibox’ın telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Acoustibox’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site Kullanım Koşulları dâhilinde Acoustibox tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Acoustibox’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 

8.Üyelik Sözleşmesi Değişiklikleri

Acoustibox, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Üyelik Sözleşmesini uygun göreceği herhangi bir zamanda Sitede yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesinin değişen hükümleri,  Sitede yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

9.Mücbir Sebepler 

Tarafların kontrolünde olmayan, Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlardan (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, Acoustibox için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Acoustibox’dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

10.Site Kullanım Şartları

Sözleşmenin ihlali halinde, Site’nin uğrayacağı tüm kayıp ve zararlar, Siteyi kullanan ve ihlale yol açan üye tarafından karşılanacaktır.

Site, hizmet / ürün alım satımıyla ilgili bilgileri, sistemi geliştirmek, çıkabilecek uyuşmazlıklarda çözüm bulabilmek, üyelik sözleşmemizin yürürlüğünü sağlamak vb. amaçlarla tutabilir, kullanabilir.

Bu internet sitesi Acoustibox’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Acoustibox, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

11.Acoustibox Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu  Üyelik Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda Acoustibox’ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Acoustiboxı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.Yürürlük

İşbu Üyelik Sözleşmesi  ve  Üyelik Sözleşmesiyle atıfta bulunulan ve  Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan değer sözleşmeler ve bilgilendirme metinleri ile   Sitede yer alan kurallar ve şartlar,  Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.  Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

 

13.Üyelik Sözleşmesinin Bağlantılı Diğer Sözleşmeler ve Bilgilendirme Metinleri

 

Üye,  Web Sitesi Aydınlatma Beyanı, Web Sitesi Açık Rıza Beyanı ve Acoustibox Gizlilik Politikası ile Sitede yayınlanan diğer şartlar ve kuralların, işbu  Üyelik Sözleşmesi’nin  bu sözleşmenin ayrılmaz   bir parçası olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını,  Üye  olarak  Üyelik Sözleşmesi  ile ayrılmaz parçası olan diğer sözleşmeler ve bilgilendirme metinlerini okuduğunu  ve   Sitede yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 

14.Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Üyelik Sözleşmesi  dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesinden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

15.Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği

İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

16.Üyelik Sözleşmesi’nin Devri

 

Üye, Acoustibox’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

 

17.Tadil ve Feragat

Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

17 (on yedi) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Close Sepet
Close İstek Listesi
En Son Gezdiklerim Close
Close

Close
Menü
Koleksiyon